Monday, 26 April 2021

Nederlands: De tragedie van De Hond

'Opiniepeiler' Maurice de Hond heeft zich een jaar geleden, bij het uitbreken van de coronapandemie, opgeworpen als verzamelaar van wetenschappelijke studies uit het buitenland, die aantoonden dat besmetting van het coronavirus voornamelijk via de lucht plaatsvindt. Omdat De Hond naam heeft gemaakt als politieke commentator van statistieken, en als zodanig regelmatig in half-informatieve TV-programma's te zien en te horen was, werden zijn bevindingen m.b.t. de pandemie en zijn kritiek van het overheidsbeleid m.b.t. maatregelen niet serieus genomen.

Want 'wie is Maurice de Hond?' Slechts een TV-persoonlijkheid en opiniepeiler. Wat weet die nou van virussen? Het is geen deskundige, dus roept hij maar wat. We moeten alleen luisteren naar de officiƫle door de regering aangestelde deskundigen, en dat zijn de leden van het RIVM en het OMT.

Daarbij is totaal vergeten dat De Hond van oorsprong wel degelijk wetenschapper is: een deskundige in de statistiek. Dus hij heeft een grote deskundigheid m.b.t. het verwerken van data. Die gebruikt hij in zijn artikelen om overtuigend aan te tonen dat er nogal wat schort aan de verwerking van pandemiegegevens van de overheid.  Daarnaast ging zijn aandacht in het begin van de pandemie uit naar concreet wetenschappelijk onderzoek, waaruit duidelijk te concluderen was dat besmetting voornamelijk via de lucht plaatsvindt. Dit is geen 'aardig ideetje van Maurice', maar degelijk wetenschappelijk onderzoek; zijn artikelen op zijn website geven altijd de link naar de betreffende publicaties. De Hond heeft het alleen maar opgezocht en verzameld. Inmiddels blijkt internationaal steeds meer dat die conclusies correct zijn: besmetting vindt plaats voornamelijk via de lucht via miniscule druppeltjes, aerosols.

De Hond heeft vorig jaar al concrete voorstellen gedaan die de besmettingsweg voor een groot deel kunnen beperken of teniet kunnen doen. Niemand luisterde naar hem want het is toch slechts een TV-persoonlijkheid en opiniepeiler? De tragedie van De Hond is, dat alles wat hij zei en nog steeds zegt, door overheid en bestuurders wordt gezien als 'de mening van Maurice de Hond' terwijl het gaat om concreet internationaal wetenschappelijk onderzoek. De Hond heeft het alleen maar verzameld en in kaart gebracht. Hij is de boodschapper, meer niet.

De peilloze domheid die niet verder wil kijken dan naar de boodschapper is een beschaafd Westers land onwaardig. Het falen van het overheidsbeleid m.b.t. corona is een tragedie van enorme omvang: heel veel van de opgelopen schade in de Nederlandse samenleving had voorkomen kunnen worden als de wetenschappelijke gegevens indertijd door het RIVM, OMT en overheid serieus waren genomen. Het is onbelangrijk dat het De Hond is die de waardevolle informatie bij elkaar gezet heeft: het gaat om het belang van die informatie. Met het enorme werk dat hij vrijwillig heeft verzet, en nog steeds verzet, vult hij het enorme gat in het begrip en de informatievoorziening van de overheid. Nog steeds wordt er - terwijl er internationaal een steeds grotere consensus groeit m.b.t. aerosols - slechts met grote tegenzin door de overheid schoorvoetend toegegeven dat het 'misschien' wel mogelijk zou kunnen zijn dat.... etc. De kleingeestige mentaliteit van een klein, en kleingeestig land, waar incompetentie en domheid van de overheid de overhand hebben, en waar alles persoonlijk wordt opgevat i.p.v. objectief bekeken, wordt in deze pandemie pijnlijk zichtbaar.

https://www.maurice.nl/

No comments:

Post a comment